Advocaten

Mr. J.A. (Jason) Strong

Jason is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, (internationaal) contractenrecht en arbeidsrecht.

Hij adviseert en ondersteunt klanten in uiteenlopende civielrechtelijke aangelegenheden, bijvoorbeeld:

 • De totstandkoming en beëindiging van commerciële contracten
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Financiering en zekerheden
 • Bedrijfsovernames
 • Incasso 
 • Ontbinding en liquidatie van vennootschappen
 • Ontslagkwesties

Mr. Drs. (Hendrik) de Boer

Hendrik is gespecialiseerd in vastgoedrecht, ondernemingsrecht en (internationaal) contractenrecht. Hij heeft ook een bedrijfskundige achtergrond en ruime ervaring als (inhouse-) advocaat van grote Nederlandse vastgoedbedrijven en overheden.

Hendrik werkt tevens op basis van een overeenkomst van opdracht voor Seebregts & Saey Strafrechtadvocaten te Rotterdam.

Hendrik staat onze klanten bij op het gebied van:

 • Huurkwesties
 • Onteigeningen
 • Het sluiten en beëindigen van contracten
 • Het voeren van gerechtelijke procedures
 • Intellectueel eigendomsrecht
 • Bedrijfsovernames