Buitengerechtelijke Incasso 

Today Advocaten biedt een effectieve en betrouwbare incasso-oplossing voor uw bedrijf. Onze incasso-advocaten nemen uw incassozorgen volledig uit handen en zorgen ervoor dat uw facturen sneller worden voldaan. Dit om uw bedrijf gezond te houden.

Bij het incasseren van uw vordering gaat Today Advocaten daadkrachtig en integer te werk. Uw reputatie is onze prioriteit. Uw debiteur wordt op adequate wijze op zijn verplichtingen gewezen en (herhaaldelijk) gesommeerd tot betaling.

Voor incasso van uw vorderingen bent u bij Today Advocaten dan ook aan het juiste adres.   

Wij hebben ons (digitaal) incassosysteem zodanig ingericht om het incasseren van uw vordering zo eenvoudig mogelijk voor u te maken en om tegelijkertijd een zo hoog mogelijk rendement te kunnen behalen. Wij incasseren zowel enkele vorderingen als volledige debiteurenportefeuilles.  Hierbij kunnen wij gunstige tarieven aanbieden, afhankelijk van het aantal vorderingen. In veel gevallen kan naast de hoofdsom ook de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten op de debiteur worden verhaald.

Buitengerechtelijke incassokosten
De redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, ofwel de buitengerechtelijke incassokosten, komen voor vergoeding in aanmerking (artikel 6:96 lid 2 onder c BW). Dit betekent dat naast de hoofdsom en wettelijke (handels)rente ook de buitengerechtelijke incassokosten op de schuldenaar kunnen worden verhaald.