Erfdienstbaarheden

Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond, ondanks dat u niet de eigenaar hiervan bent. De meest voorkomende erfdienstbaarheid is het recht op overpad.

Wanneer de twee eigenaren van de erven het met elkaar eens zijn, kan de erfdienstbaarheid worden vastgelegd in een notariele akte. Vervolgens kan deze worden ingeschreven in het kadaster. De wet heeft het mogelijk gemaakt dat geld betaald kan worden voor deze rechten. Dit wordt retributie genoemd en dient in de akte te worden opgenomen. Hierin staat ook de wijze van uitoefening van de erfdienstbaarheid. Een erfdienstbaarheid kan ook ontstaan door verjaring.

Today Advocaten te Eindhoven | Erfdienstbaarheden
Bij de advocaten van Today Advocaten in Eindhoven bent u aan het juiste adres voor advies en juridische bijstand over erfdienstbaarheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze advocaten in Eindhoven.