Arbeidsrecht

Arbeidsrecht advocaat Eindhoven

Arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Zowel werkgevers als werknemers zijn bij de arbeidsrecht advocaten van Today Advocaten in Eindhoven aan het juiste adres voor advies en juridische bijstand in arbeidsrechtelijke vraagstukken, zoals bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, ontslaggronden en overgang van onderneming.  

Meer weten? Neem contact op met een arbeidsrecht advocaat van Today Advocaten in Eindhoven. 

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden maken de werkgever en de werknemer onderling afspraken over de beëindiging van het dienstverband. Het is gebruikelijk dat de gemaakte afspraken in een vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst worden vastgelegd. Bij deze wijze van ‘ontslag’ behoeft geen procedure te worden doorlopen bij het UWV of de kantonrechter. Lees meer….

Ontslaggronden

Een werkgever kan een medewerker alleen ontslaan als daar een goede reden – een in de wet genoemde redelijke grond – voor is. In veel gevallen moet de werkgever eerst proberen de werknemer te herplaatsen, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie. Lees meer….

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een onmiddellijk ingaande opzegging van de arbeidsovereenkomst, meestal door de werkgever, waarvoor geen toestemming nodig is van het UWV of de kantonrechter. Een ontslag op staande voet heeft ernstige gevolgen voor de werknemer en moet daarom aan een aantal strikte wettelijke eisen voldoen. Lees meer….

Overgang van onderneming

Om de rechten van werknemers bij verkoop, fusie of splitsing van een onderneming te beschermen bestaan er wettelijke regels. Deze bepalen dat wanneer een onderneming overgaat van de ene naar de andere eigenaar, de nieuwe eigenaar automatisch de werkgever wordt van de werknemers, met behoud van rechten en plichten voor beide partijen. Lees meer….

Andere voorbeelden van arbeidsrecht: