Expertise

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Zowel werkgevers als werknemers zijn bij Today advocaten aan het juiste adres voor advies en juridische bijstand in arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Lees meer over arbeidsrecht….

Contractenrecht

Het is belangrijk dat afspraken goed en eenduidig worden vastgelegd. Het contractenrecht heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden en gaat over de totstandkoming en beëindiging van overeenkomsten. Welke bepalingen kun je beter wel en welke beter niet in een contract opnemen? Wat moet je doen als een overeenkomst niet wordt nagekomen? En waar moet je (als onderneming) op letten als je een internationaal contract afsluit?

Lees meer over contractenrecht….

Ondernemingsrecht

Onder het ondernemingsrecht vallen zaken die te maken hebben met ondernemingen. Denk aan kwesties als de oprichting, ontbinding en liquidatie van een B.V., bedrijfsovernames, aandeelhoudersgeschillen en het beoordelen en opstellen van commerciële contracten en algemene voorwaarden.

Lees meer over ondernemingsrecht….

Vastgoedrecht

Onroerend goed is een belangrijk onderdeel van het vermogen van bijvoorbeeld ondernemingen of (semi-) overheden. Vastgoedrecht is het overkoepelende recht van alles dat hiermee te maken heeft. Wij adviseren en ondersteunen klanten onder andere bij de aankoop en verkoop van vastgoed, exploitatie, huur van vastgoed en onteigening.

Lees meer over vastgoedrecht….

Buitengerechtelijke incasso

Today Advocaten biedt een effectieve en betrouwbare incasso-oplossing voor uw bedrijf. Onze advocaten nemen uw incassozorgen volledig uit handen en zorgen ervoor dat uw facturen sneller worden voldaan. Dit om uw bedrijf gezond te houden. Today Advocaten gaat bij de incasso daadkrachtig en integer te werk. Uw reputatie is onze prioriteit. Uw debiteur wordt op adequate wijze op zijn verplichtingen gewezen en (herhaaldelijk) gesommeerd tot betaling.

Lees meer over buitengerechtelijke incasso….

Overige Rechtsgebieden

Buiten arbeidsrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en vastgoedrecht behandelen wij ook regelmatig zaken in onderstaande overige rechtsgebieden. Ons doel is altijd: de meest gunstige oplossing bereiken voor onze klant.