Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht advocaat Eindhoven

De advocaten van Today Advocaten hebben veel ervaring met het bijstaan van ondernemingen, bestuurders en aandeelhouders op het gebied ondernemingsrecht. Onze advocaten adviseren en ondersteunen in uiteenlopende zaken op het gebied van ondernemingsrecht. Onderstaand enkele voorbeelden. Meer weten? Neem contact op met een van onze ondernemingsrecht advocaten in Eindhoven.  

Algemene voorwaarden

De bekende ‘kleine lettertjes’. Algemene voorwaarden zijn algemene bedingen die door de gebruiker standaard in overeenkomsten worden opgenomen. Deze bedingen zien niet op de kern van de overeenkomst maar op de randvoorwaarden. Daarbij kan worden gedacht aan bedingen omtrent levertijd, betaling en aansprakelijkheid. De wet geeft de spelregels aan voor het gebruik van en de gebondenheid aan algemene voorwaarden. Lees meer….

Bedrijfsovername

Bedrijfsovernames bestaan er in verschillende soorten. De meest voorkomende bedrijfsovernames zijn de overname van aandelen (aandelentransactie) en de overname van activa en passiva (activa passiva transactie). Er komt veel kijken bij een bedrijfsovername en de belangen zijn vaak groot. Zowel de verkoper als de koper doet er dan ook verstandig aan om een bedrijfsovername advocaat in de arm te nemen. Een bedrijfsovername advocaat kan de juridische risico’s in kaart brengen en adviseren. Ook kan een bedrijfsovername advocaat de voor de overname benodigde overeenkomsten opstellen, zoals een geheimhoudingsovereenkomst, intentieovereenkomst en (ver)koopovereenkomst. Lees meer….

Bestuurdersaansprakelijkheid

Veel ondernemers kiezen er voor om hun onderneming te drijven in de vorm van een besloten vennootschap. Een belangrijke redenen daarvoor is dat het privévermogen van de bestuurder is afgeschermd van het zakelijke vermogen. Dit betekent in zijn algemeenheid dat zakelijke schuldeisers zich niet kunnen verhalen op het privévermogen van de bestuurder. Lees meer….

Ontbinding en liquidatie van rechtspersonen

Als een besloten vennootschap niet meer levensvatbaar is en/of er geen noodzaak meer is deze voort te laten bestaan, kan worden overgegaan tot ontbinding. Ontbinden kan ook in het geval van een N.V., een coöperatie; een vereniging of een stichting. Lees meer….

Zekerheidsrechten

Zekerheidsrechten strekken ertoe de terugbetaling van een vordering te verzekeren. Pand- en hypotheekrecht, bankgarantie en borgtocht zijn voorbeelden van zekerheidsrechten. Lees meer….

Andere voorbeelden van ondernemingsrecht: