Overige Rechtsgebieden

Buiten arbeidsrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht, vastgoedrecht en buitengerechtelijke incasso, behandelen wij ook regelmatig zaken in onderstaande “overige” rechtsgebieden. Ons doel is altijd: de meest gunstige oplossing bereiken voor onze klanten.

Procesrecht

De advocaten van Today Advocaten hebben ruime ervaring en brede expertise in het voeren van civielrechtelijke procedures in de diverse expertise rechtsgebieden. Hieronder staan enkele voorbeelden. Meer weten? Neem contact op.

Conservatoir beslag

Een schuldeiser heeft de mogelijkheid om – voordat hij een gerechtelijke (bodem)procedure opstart tegen de schuldenaar – zijn verhaalspositie zo veel mogelijk veilig te stellen door middel van het leggen van conservatoir beslag op vermogensbestanddelen van de schuldenaar. Zo kan er conservatoir beslag worden gelegd op bankrekeningen, roerende – en onroerende zaken en vorderingen van de schuldenaar op derden. Lees meer….

Dagvaarding

Een dagvaardingsprocedure begint met een dagvaarding. Een dagvaarding is een schriftelijke oproeping om voor de civiele rechter te verschijnen. Lees meer….

Europese Betalingsbevelprocedure

De Europese betalingsbevelprocedure maakt het mogelijk om op een eenvoudigere, snellere en goedkopere manier een niet-betwiste geldvordering in het buitenland te incasseren. Lees meer….

Kort geding

Een kort geding is een civielrechtelijke procedure waarmee snel een vonnis kan worden verkregen. Enkel voor niet al te complexe geschillen met een spoedeisend karakter kan een kort geding worden aangevraagd. In een kort geding procedure kan een gebod of verbod worden gevraagd, zoals het verlangen van een verbod op een publicatie, ontruiming van een pand, opheffing van conservatoir beslag en in bepaalde gevallen een incasso van een (onbetwiste) geldvordering. Lees meer….

Rechtsmiddelen

Rechtsmiddelen zijn middelen om een gerechtelijke uitspraak door een hogere instantie te kunnen toetsen of aan te (kunnen) tasten. Lees meer….

Faillissementsrecht

Dat een onderneming of persoon failliet kan gaan, is bekend. Een veranderende markt, minder opdrachten, ziekte, er zijn genoeg oorzaken die je financiën onder druk kunnen zetten. Maar wat betekent failliet gaan nu echt? Wat zijn de gevolgen voor een onderneming of een persoon? De advocaten van Today Advocaten staan bedrijven, bestuurders, schuldeisers en financiers bij in uiteenlopende faillissementsrechtelijke zaken. Neem contact op voor meer informatie.

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Bestuurdersaansprakelijkheid gaat over de aansprakelijkheid van bestuurders voor handelingen die zij als bestuurder van bijvoorbeeld een B.V. hebben verricht. Een bestuurder kan in geval van een faillissement hoofdelijk (persoonlijk) aansprakelijk zijn voor de schulden in het faillissement. Lees meer….

Crediteurenakkoord

In een poging een faillissement te voorkomen kan een schuldenaar zijn schuldeisers een akkoord aanbieden waarbij hij een bepaald percentage van zijn schuld voldoet tegen finale kwijting. Lees meer….

Doorstart na faillissement

Het komt er bij een doorstart op neer dat (levensvatbare) onderdelen van een failliete onderneming van de curator worden gekocht door een andere onderneming. Lees meer….

Faillissement aanvragen

Als je je schulden niet meer kunt aflossen en je rekeningen niet meer kunt betalen, kun je failliet verklaard worden. Dat kan op eigen verzoek, op verzoek van een of meerdere schuldeisers of op vordering van het Openbaar Ministerie. Je kunt zowel als onderneming als privé failliet verklaard worden. Lees meer….

Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht (IE-recht) is een verzamelnaam voor rechten op voortbrengselen van de menselijke geest en bedoeld om deze te beschermen. Anderen kunnen je creaties dan niet gebruiken. Zo kunnen investeringen in de ontwikkeling van een product terugverdiend worden. 

De advocaten van Today Advocaten adviseren en procederen met name in auteursrecht; handelsnaamrecht; merkenrecht en tekeningen- en modellenrecht. Meer weten? Neem contact op. 

Auteursrecht

Auteursrecht wordt ook wel ‘copyright’ genoemd. Het auteursrecht biedt bescherming aan mensen die werken creëren. Dit stimuleert mensen om creatief te blijven. Een maker (ook wel auteur) mag als enige beslissen over de publicatie en exploitatie van de werken die hij heeft gemaakt. Anderen mogen die werken niet zomaar gebruiken. Lees meer….

Handelsnaamrecht

Hierbij gaat het om de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Deze wordt beschermd door de Handelsnaamwet. Het is verboden voor een andere onderneming om dezelfde of een gelijkende handelsnaam te gebruiken, als daardoor bij het publiek verwarring over de verschillende ondernemingen kan ontstaan. Het recht op een handelsnaam ontstaat door een naam als eerste te gebruiken. Lees meer…. 

Merkenrecht

Ondernemingen, producten of diensten kunnen zich van hun concurrenten onderscheiden door bijvoorbeeld hun naam; logo; specifiek kleurgebruik of een onderscheidende vorm. Deze herkenbare aspecten maken deel uit van het merk en vertegenwoordigen een economische waarde. Daarom is het verstandig je merk te beschermen zodat anderen het niet mogen gebruiken. Om een merk te beschermen moet het worden geregistreerd in een merkenregister. Lees meer….

Modellenrecht

Het tekeningen- en modellenrecht gaat over de bescherming van tekeningen en/of modellen van het (nieuwe) uiterlijk van een gebruiksvoorwerp, bijvoorbeeld een stoel of de vormgeving van een mobiele telefoon. Bij een model gaat het om een driedimensionaal product; in het geval van een tekening wordt een tweedimensionaal uiterlijk beschermd, zoals een patroon op textiel of behang. Lees meer….