Overige Rechtsgebieden

Buiten arbeidsrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht, vastgoedrecht en buitengerechtelijke incasso, behandelen wij ook regelmatig zaken in onderstaande “overige” rechtsgebieden. Ons doel is altijd: de meest gunstige oplossing bereiken voor onze klanten.

Procesrecht

De advocaten van Today Advocaten hebben ruime ervaring en brede expertise in het voeren van civielrechtelijke procedures in de diverse expertise rechtsgebieden. Hieronder staan enkele voorbeelden. Meer weten? Neem contact op.

Conservatoir beslag

Een schuldeiser heeft de mogelijkheid om – voordat hij een gerechtelijke (bodem)procedure opstart tegen de schuldenaar – zijn verhaalspositie zo veel mogelijk veilig te stellen door middel van het leggen van conservatoir beslag op vermogensbestanddelen van de schuldenaar. Zo kan er conservatoir beslag worden gelegd op bankrekeningen, roerende – en onroerende zaken en vorderingen van de schuldenaar op derden. Lees meer….

Dagvaarding

Een dagvaardingsprocedure begint met een dagvaarding. Een dagvaarding is een schriftelijke oproeping om voor de civiele rechter te verschijnen. Lees meer….

Europese Betalingsbevelprocedure

De Europese betalingsbevelprocedure maakt het mogelijk om op een eenvoudigere, snellere en goedkopere manier een niet-betwiste geldvordering in het buitenland te incasseren. Lees meer….

Kort geding

Een kort geding is een civielrechtelijke procedure waarmee snel een vonnis kan worden verkregen. Enkel voor niet al te complexe geschillen met een spoedeisend karakter kan een kort geding worden aangevraagd. In een kort geding procedure kan een gebod of verbod worden gevraagd, zoals het verlangen van een verbod op een publicatie, ontruiming van een pand, opheffing van conservatoir beslag en in bepaalde gevallen een incasso van een (onbetwiste) geldvordering. Lees meer….

Rechtsmiddelen

Rechtsmiddelen zijn middelen om een gerechtelijke uitspraak door een hogere instantie te kunnen toetsen of aan te (kunnen) tasten. Lees meer….