Vastgoedrecht

Vastgoedrecht advocaat Eindhoven

Ook op het brede terrein van het vastgoedrecht helpen wij vele klanten, zoals (vastgoed)bedrijven en (semi-)overheden. Denk aan de juridische aspecten van projectontwikkeling, financiering, verkoop, koop, huur en verhuur, maar ook onteigening en onderwijshuisvesting. Dit zijn kwesties waar Today Advocaten bij kan assisteren. 

Onderstaand enkele voorbeelden. Meer weten? Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat vastgoedrecht. 

Huurrecht

Het huurrecht stelt regels met betrekking tot huurovereenkomsten. Zo maakt de wetgever voor de huur van onroerende zaken onderscheid tussen drie huurregimes, te weten huur van woonruimte, huur van middenstandbedrijfsruimte (winkelruimte) en huur van overige bedrijfsruimte. Tussen deze huurregimes zitten grote juridische verschillen. Lees meer….

Koop- en huurovereenkomsten

Wij adviseren particulieren, bedrijven en (semi-)overheden bij de totstandkoming van koop- en huurovereenkomsten betreffende vastgoed. Zo stellen wij koopcontracten en huurcontracten op en adviseren wij daarover.  

Ontbinding huurovereenkomst

De meest belangrijke verplichtingen van een huurder zijn het tijdig betalen van de huur en het gedragen als een goed huurder. Indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt kan dit reden zijn om de huurovereenkomst te (laten) ontbinden. Lees meer….

Andere voorbeelden van vastgoedrecht: