Erfpacht

Erfpacht is “een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft eens anders onroerende zaak te houden en te gebruiken”. Het recht van erfpacht is verbonden aan een onroerende zaak, in de meeste gevallen een stuk grond. De erfpachter verkrijgt het recht van de eigenaar om de grond voor een bepaalde periode te gebruiken en te houden tegen betaling van een geldsom (zgn. canon) aan de eigenaar.

Het erfpacht wordt vastgelegd in een notariele akte. Hierin kunnen partijen de duur van de erfpacht regelen en de verplichting om canon te betalen. De erfpachter heeft in beginsel hetzelfde genot van de zaak als een eigenaar. Zo mag de erfpachter in principe bouwen en beplantingen aanleggen op de in erfpacht gegeven grond.

Today Advocaten te Eindhoven | Erfpacht
Bij de advocaten van Today Advocaten in Eindhoven bent u aan het juiste adres voor advies en juridische bijstand over erfpacht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze advocaten in Eindhoven.