Handelsnaamrecht

Het recht op een handelsnaam is geregeld in de Handelsnaamwet (Hnw). Artikel 5 Hnw luidt: “ Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.”

De jongere handelsnaam dient dus te wijken voor de oudere (rechtmatig) gevoerde handelsnaam. Gebruik van een handelsnaam kan tevens onrechtmatig zijn als deze in strijd met wettelijke voorschriften wordt gevoerd.

Handelsnaam: Verwarringsgevaar

Evenals in het merkenrecht speelt in het handelsnaamrecht  het begrip verwarringsgevaar een belangrijke rol. In de rechtspraak kent men zowel ‘directe’ verwarring (iemand bestelt bij onderneming Pieters terwijl hij bij onderneming Pieterse had willen bestellen) als ‘indirecte’ verwarring (men ziet de verschillen tussen beide ondernemingen, maar veronderstelt een band van economische of juridische aard).

Beslissend is of verwarringsgevaar bij het relevante publiek bestaat. Het hangt af van de doelgroep. Bij ‘publiek’ kan het ook gaan om bijvoorbeeld toeleveranciers of overheden. Bij de opsomming van factoren die bij de bepaling van verwarringsgevaar een rol spelen, kan worden gedacht aan de bekendheid van de naam of namen, of de omvang van beide ondernemingen.

Today Advocaten te Eindhoven | Handelsnaamrecht

Wanneer je wenst te worden geadviseerd en bijgestaan op het gebied van het handelsnaamrecht, neem dan vrijblijvend contact op met Today Advocaten.