Diensten

Het geven van juridisch advies en juridische bijstand in en buiten rechte is de kern van de activiteiten van Today Advocaten. Daarnaast leveren wij ook projectjuristen die gedurende een bepaalde periode voor een vast aantal uren per week werkzaamheden verrichten en bieden wij een effectieve buitengerechtelijke incasso-oplossing aan.

Meer informatie over onze dienstverlening treft u hieronder aan.   

Adviseren

Onze advocaten adviseren over juridische mogelijkheden en risico’s. Naast het adviseren over uw juridische positie adviseren wij over de mogelijke verdere stappen en strategie. Dit met als doel dat u weloverwogen en optimale keuzes kunt maken ten behoeve van uw organisatie.

Daarnaast stellen onze advocaten allerlei overeenkomsten op en helpen zij met het uitonderhandelen daarvan. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: vaststellingsovereenkomsten, bedrijfsovername-overeenkomsten, agentuurovereenkomsten, algemene voorwaarden of huurovereenkomsten.

Hoe dan ook bent u bij Today Advocaten aan het juiste adres voor juridisch advies op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en vastgoedrecht.

Neem contact op voor de mogelijkheden.

Procederen

Als bij een juridisch geschil een minnelijke regeling niet mogelijk is kan een gerechtelijke procedure uitkomst bieden. Onze advocaten hebben ruime ervaring en brede expertise op het gebied van civielrechtelijke geschilbeslechting en meer in het bijzonder in het voeren van procedures, zowel bij de gewone rechter (rechtbanken en gerechtshoven) als in arbitragezaken.

Bij de rechtbanken en gerechtshoven staan wij onze klanten bij in uiteenlopende procedures. U kunt hierbij denken aan bodemprocedures, kortgeding procedures en hoger beroep procedures, maar ook aan conservatoir beslag en faillissementsaanvragen.  

Neem contact op voor de mogelijkheden.

Projectjuristen

Tijdelijk een jurist of advocaat nodig? Dan bent u bij Today Advocaten aan het juiste adres.

Today Advocaten levert namelijk ook projectjuristen, waarbij een jurist of advocaat gedurende een bepaalde periode voor een vast aantal uur in de week -al dan niet op locatie- werkzaamheden verricht. Wij bieden deze diensten aan bedrijven en overheden, dit voor specifieke projecten, bij opvang van tijdelijke drukte of bij het uitvallen van uw bedrijfsjurist (bijvoorbeeld door zwangerschapsverlof of ziekte).

Onze specialisten hebben een praktische en persoonlijke aanpak en kunnen daarom uitstekend bijdragen aan de succesvolle uitvoering van allerlei projecten en andere juridische zaken. Zo adviseren onze specialisten bedrijven en overheden over de juridische mogelijkheden en risico’s op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en vastgoedrecht. Daarnaast kunnen onze specialisten overeenkomsten opstellen (en uitonderhandelen) en fungeren als laagdrempelig aanspreekpunt voor medewerkers die binnen uw organisatie tegen juridische vragen aanlopen. Hierbij staan flexibiliteit, efficiëntie en kwaliteit bij ons altijd voorop. 

Wij kunnen binnen een kort tijdsbestek specialisten aanbieden. Dit tegen scherpe tarieven.

Neem contact op voor de mogelijkheden en beschikbaarheid.

Buitengerechtelijke Incasso 

Today Advocaten biedt een effectieve en betrouwbare incasso-oplossing voor uw bedrijf. Onze incasso-advocaten nemen uw incassozorgen volledig uit handen en zorgen ervoor dat uw facturen sneller worden voldaan. Dit om uw bedrijf gezond te houden.

Bij het incasseren van uw vordering gaat Today Advocaten daadkrachtig en integer te werk. Uw reputatie is onze prioriteit. Uw debiteur wordt op adequate wijze op zijn verplichtingen gewezen en (herhaaldelijk) gesommeerd tot betaling.

Voor incasso van uw vorderingen bent u bij Today Advocaten dan ook aan het juiste adres.   

Wij hebben ons (digitaal) incassosysteem zodanig ingericht om het incasseren van uw vordering zo eenvoudig mogelijk voor u te maken en om tegelijkertijd een zo hoog mogelijk rendement te kunnen behalen.

Wij incasseren zowel enkele vorderingen als volledige debiteurenportefeuilles.  Hierbij kunnen wij gunstige tarieven aanbieden, afhankelijk van het aantal vorderingen. In veel gevallen kan naast de hoofdsom ook de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten op de debiteur worden verhaald.

Neem contact op voor de mogelijkheden.