Procesrecht

De advocaten van Today Advocaten hebben ruime ervaring en brede expertise in het voeren van civielrechtelijke procedures in de diverse rechtsgebieden. Hieronder staan enkele voorbeelden. Meer weten? Neem contact op.

Conservatoir beslag
Een schuldeiser heeft de mogelijkheid om – voordat hij een gerechtelijke (bodem)procedure opstart tegen de schuldenaar – zijn verhaalspositie zo veel mogelijk veilig te stellen door middel van het leggen van conservatoir beslag op vermogensbestanddelen van de schuldenaar. Zo kan er conservatoir beslag worden gelegd op bankrekeningen, roerende – en onroerende zaken en vorderingen van de schuldenaar op derden. 

Dagvaarding
Een dagvaardingsprocedure begint met een dagvaarding. Een dagvaarding is een schriftelijke oproeping om voor de civiele rechter te verschijnen.

Europese Betalingsbevelprocedure
De Europese betalingsbevelprocedure maakt het mogelijk om op een eenvoudigere, snellere en goedkopere manier een niet-betwiste geldvordering in het buitenland te incasseren. 

Kort geding
Een kort geding is een civielrechtelijke procedure waarmee snel een vonnis kan worden verkregen. Enkel voor niet al te complexe geschillen met een spoedeisend karakter kan een kort geding worden aangevraagd. In een kort geding procedure kan een gebod of verbod worden gevraagd, zoals het verlangen van een verbod op een publicatie, ontruiming van een pand, opheffing van conservatoir beslag en in bepaalde gevallen een incasso van een (onbetwiste) geldvordering.

Rechtsmiddelen
Rechtsmiddelen zijn middelen om een gerechtelijke uitspraak door een hogere instantie te kunnen toetsen of aan te (kunnen) tasten.