Vaststellingsovereenkomst

Contractenrecht advocaat Eindhoven

In artikel 7:900 BW wordt de volgende definitie van de vaststellingsovereenkomst gegeven: “Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken.”.

De vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst dient dus ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil tussen partijen. In een vaststellingsovereenkomst leggen partijen vast wat tussen hen rechtens geldt of zal gelden.

Een vaststellingsovereenkomst kan bijvoorbeeld worden gebruikt indien een werkgever en een werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigen met wederzijds goedvinden. De vaststellingsovereenkomst wordt in dat geval vaak een beëindigingsovereenkomst genoemd.

Omdat partijen in de meeste gevallen een vaststellingsovereenkomst sluiten ter beëindiging van een bepaald geschil, wordt in de vaststellingsovereenkomst veelal een finale kwijtingsbeding opgenomen. Bij een finale kwijtingsbeding spreken partijen af dat zij over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Today Advocaten te Eindhoven | Vaststellingsovereenkomst

De advocaten van Today Advocaten hebben ruime ervaring met het opstellen van vaststellingsovereenkomsten. Bij onze advocaten ben je dan ook aan het juiste adres voor advies en bijstand op het gebied van de vaststellingsovereenkomst. Neem contact op.