Bedrijfsovername: Geheimhoudingsverklaring

Een potentiële koper zal in het voortraject van een bedrijfsovername bepaalde bedrijfsinformatie (zoals administratie en productinformatie) van de verkoper willen verkrijgen over de aan te kopen vennootschap en haar onderneming.

Aan de andere kant zal een verkoper, zolang niet zeker is dat de koop doorgaat, terughoudend zijn met het verstrekken van bedrijfsinformatie. Als het bedrijfsovernametraject stuk loopt, heeft de andere partij (in veel gevallen een concurrent) immers bedrijfsgevoelige gegevens verkregen die mogelijk misbruikt kunnen worden.

Om te voorkomen dat de andere partij aan de haal gaat met vertrouwelijke bedrijfsinformatie, is het van belang dat tijdig een geheimhoudingsverklaring (ook wel non-disclosure agreement genoemd) wordt gesloten. De andere partij wordt dan -in essentie- verboden om de ter beschikking gestelde informatie openbaar te maken of aan derden te verstrekken.

In de geheimhoudingsverklaring kunnen verder afspraken worden gemaakt over:

  • welke informatie onder de geheimhouding valt;
  • wie over de verstrekte informatie mag beschikken;
  • het gebruik van de vertrouwelijke informatie;
  • de teruggave en/of vernietiging van de informatie;
  • de duur van de geheimhoudingsverplichtingen;
  • boetes bij overtreding van de geheimhoudingsverklaring.

Today Advocaten te Eindhoven | Geheimhoudingsverklaring

Bij de advocaten van Today Advocaten in Eindhoven ben je aan het juiste adres voor advies, juridische bijstand en begeleiding bij bedrijfsovernames. Onze advocaten hebben ruime ervaring met het opstellen van en de advisering over geheimhoudingsverklaringen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van onze advocaten in Eindhoven.