Buitengerechtelijke Incasso 

Incasso advocaat Eindhoven

Today Advocaten biedt een effectieve en betrouwbare incasso-oplossing voor bedrijven. Onze incasso-advocaten nemen de incassozorgen volledig uit handen en zorgen ervoor dat de facturen sneller worden voldaan. Dit om de onderneming gezond te houden.

Bij het incasseren van de vordering gaat Today Advocaten daadkrachtig en integer te werk. De reputatie van de klant is onze prioriteit. De debiteur wordt op adequate wijze op zijn verplichtingen gewezen en (herhaaldelijk) gesommeerd tot betaling.

Wij hebben ons (digitaal) incassosysteem zodanig ingericht om het incasseren van de vordering zo eenvoudig mogelijk voor de klant te maken en om tegelijkertijd een zo hoog mogelijk rendement te kunnen behalen. Wij incasseren zowel enkele vorderingen als volledige debiteurenportefeuilles.  Hierbij kunnen wij gunstige tarieven aanbieden, afhankelijk van het aantal vorderingen. In veel gevallen kan naast de hoofdsom ook de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten op de debiteur worden verhaald.

Voor incasso van  vorderingen ben je bij Today Advocaten dan ook aan het juiste adres. 

Incasso-voorwaarden en scenario’s: 

Uw debiteur is in Nederland gevestigd

Scenario 1: Uw debiteur betaalt het volledige gevorderde bedrag (inclusief de gevorderde rente en buitengerechtelijke incassokosten)

 • U ontvangt de volledige hoofdsom;
 • U betaalt niets aan Today Advocaten;
 • De door uw debiteur betaalde rente en incassokosten komen toe aan Today Advocaten.

Scenario 2: Uw debiteur betaalt de hoofdsom, maar niet of slechts gedeeltelijk de gevorderde rente en buitengerechtelijke incassokosten

 • U ontvangt 90% van de hoofdsom, het overige komt Today Advocaten toe, dit met een minimum van € 175,-, exclusief btw. 

Scenario 3: Uw debiteur betaalt minder dan de hoofdsom

 • U ontvangt 92% van het geïncasseerde bedrag, het overige komt Today Advocaten toe, dit met een minimum van € 175,-, exclusief btw.

Scenario 4: Uw debiteur betaalt niets

 • U betaalt enkel een bedrag van € 100,-, exclusief btw aan dossierkosten.  
 • Onze advocaten bespreken met u de mogelijke (gerechtelijke) vervolgstappen.

Uw debiteur is buiten Nederland gevestigd

Scenario 1: Uw debiteur betaalt het gevorderde geheel of gedeeltelijk

 • U ontvangt (in principe) 85% van het geïncasseerde bedrag;
 • Today Advocaten ontvangt 15% van het geïncasseerde bedrag, dit met een minimum van € 250,-, exclusief btw.

Scenario 2: Uw debiteur betaalt niets

 • U betaalt enkel een bedrag van € 175,-, exclusief btw aan dossierkosten.
 • Onze advocaten bespreken met u de mogelijke (gerechtelijke) vervolgstappen.

Buitengerechtelijke incassokosten

De redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, ofwel de buitengerechtelijke incassokosten, komen voor vergoeding in aanmerking (artikel 6:96 lid 2 onder c BW). Dit betekent dat naast de hoofdsom en wettelijke (handels)rente ook de buitengerechtelijke incassokosten op de schuldenaar kunnen worden verhaald. Lees meer….