Bedrijfsovername: Due Diligence

Koper heeft een onderzoeksplicht. Mede daarom wordt er in het kader van een bedrijfsovername veelal een Due Diligence onderzoek, ook wel boekenonderzoek genoemd, uitgevoerd. Het Due Diligence onderzoek richt op de juridische, maar ook op de financiële, commerciële en fiscale gang van zaken binnen de over te nemen onderneming. Het onderzoek draait om de informatie die verkoper aan koper verstrekt, zodat de risico’s (en kansen) van de over te nemen onderneming nader in kaart kunnen worden gebracht.

De resultaten uit het boekenonderzoek kunnen van invloed zijn op de verdere onderhandelingen (bijvoorbeeld ten aanzien van de hoogte en wijze van betalen van de koopprijs en de te verstrekken garanties en vrijwaringen) en de inhoud van de (uiteindelijke) koopovereenkomst. Ook voorkomt het boekenonderzoek (onaangename) verrassingen achteraf.

Vendor Due Diligence

Voornemens om de onderneming te verkopen? Dan is het aan te raden om eerst een intern juridisch onderzoek te laten uitvoeren. Door een dergelijk ‘vendor due diligence’-onderzoek te laten verrichten ben je zelf beter voorbereid op de voorgenomen verkoop van de onderneming. Het onderzoeksrapport kan dan aan een potentiële koper worden overhandigd.

Nog vóór de onderhandelingen over de verkoop van de onderneming kunnen bepaalde (herstel)maatregelen worden getroffen ten aanzien van de eigen zwakke plekken die uit het onderzoeksrapport naar voren zijn gekomen. Dit levert een voordeel op bij de onderhandelingen met de koper. Ander voordeel is dat een intern boekenonderzoek de snelheid waarmee het overnameproces kan worden uitgevoerd bevordert.

Today Advocaten te Eindhoven | Due Diligence

Bij de advocaten van Today Advocaten in Eindhoven ben je aan het juiste adres voor advies, juridische bijstand en begeleiding bij bedrijfsovernames. Onze advocaten hebben ruime ervaring met het uitvoeren van Due Diligence onderzoeken. Neem contact op met een van onze advocaten in Eindhoven.