Faillissement aanvragen

Faillissement is een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeisers. De taak van de door de rechtbank aangestelde curator is het beheer en de vereffening van het vermogen van de schuldenaar. De curator zal het (te gelde gemaakte) vermogen van de schuldenaar verdelen onder de gezamenlijke schuldeisers.

Een schuldenaar kan failliet worden verklaard (i) op verzoek van een of meerdere schuldeisers (ii) op eigen verzoek of (iii) op vordering van het Openbaar Ministerie. Omdat dit laatste zelden voorkomt, zal hieronder enkel worden ingegaan op de eerste twee wijzen van faillissementsaanvraag.

Vereisten faillissement

Een schuldenaar kan failliet worden verklaard in het geval hij ‘verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen’. Daarvoor dient aan twee voorwaarden te worden voldaan, te weten: (i) er moet sprake zijn van meerdere schuldeisers (‘pluraliteitsvereiste’) en (ii) de schuldenaar is opgehouden met betalen.

Voor het aanvragen van een faillissement van een schuldenaar heeft u naast een (onbetwiste) vordering en een zogenaamde ‘steunvordering’ ook een advocaat nodig. De advocaat dient het verzoekschrift tot faillietverklaring bij de rechtbank in te dienen. Voor een eigen faillissementsaanvraag is bijstand van een advocaat niet verplicht.

Overigens wordt een faillissementsaanvraag regelmatig door schuldeisers gebruikt als incasso middel. In de regel wil een schuldenaar/debiteur immers niet failliet worden verklaard, waardoor hij vaak (alsnog) zal overgaan tot het betalen van de vordering.

Today Advocaten te Eindhoven | Faillissement aanvragen

Mocht je meer informatie wensen over het aanvragen van een faillissement of over het aanvragen van een faillissement ter incasso van een vordering op een debiteur, twijfel dan niet om contact met Today Advocaten in Eindhoven op te nemen. Onze advocaten zijn specialisten op het gebied van (het aanvragen van) faillissementen en op het gebied van incasso.