Faillissementsrecht

Dat een onderneming of persoon failliet kan gaan, is bekend. Een veranderende markt, minder opdrachten, ziekte, er zijn genoeg oorzaken die je financiën onder druk kunnen zetten. Maar wat betekent failliet gaan nu echt? Wat zijn de gevolgen voor een onderneming of een persoon? De advocaten van Today Advocaten staan bedrijven, bestuurders, schuldeisers en financiers bij in uiteenlopende faillissementsrechtelijke zaken. Neem contact op voor meer informatie. 

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Bestuurdersaansprakelijkheid gaat over de aansprakelijkheid van bestuurders voor handelingen die zij als bestuurder van bijvoorbeeld een B.V. hebben verricht. Een bestuurder kan in geval van een faillissement hoofdelijk (persoonlijk) aansprakelijk zijn voor de schulden in het faillissement. Lees meer….

Crediteurenakkoord

In een poging een faillissement te voorkomen kan een schuldenaar zijn schuldeisers een akkoord aanbieden waarbij hij een bepaald percentage van zijn schuld voldoet tegen finale kwijting. Lees meer….

Doorstart na faillissement

Het komt er bij een doorstart op neer dat (levensvatbare) onderdelen van een failliete onderneming van de curator worden gekocht door een andere onderneming. Lees meer….

Faillissement aanvragen

Als je je schulden niet meer kunt aflossen en je rekeningen niet meer kunt betalen, kun je failliet verklaard worden. Dat kan op eigen verzoek, op verzoek van een of meerdere schuldeisers of op vordering van het Openbaar Ministerie. Je kunt zowel als onderneming als privé failliet verklaard worden. Lees meer….