Concurrentie- en relatiebeding

Arbeidsrecht advocaat Eindhoven

Een concurrentiebeding en een relatiebeding beogen concurrentie door de werknemer na afloop van de dienstbetrekking te voorkomen. Een werkgever zal bedrijfsbelangen willen beschermen, terwijl een werknemer het belang heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien op een wijze zoals hij dat zelf wenst. Een concurrentie- en relatiebeding beperken een werknemer in zijn vrijheid van arbeidskeuze. Dit spanningsveld is onderwerp van menig arbeidsrechtelijk geschil.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een beding tussen een werkgever en een werknemer, waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, dit op straffe van een boete.

Een rechtsgeldig concurrentiebeding moet aan twee formele vereisten voldoen. Allereerst moet het beding met een meerderjarige werknemer zijn gesloten. Daarnaast moet het beding schriftelijk zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Verder is het van belang dat het concurrentiebeding zorgvuldig wordt geformuleerd. Zo is het aan te bevelen een geografisch bereik op te nemen en goed na te denken over de looptijd van de beperking.

Ingeval de werknemer door het concurrentiebeding onnodig wordt benadeeld, kan het beding door de rechter worden beperkt (bijvoorbeeld qua looptijd en/of geografische reikwijdte) of in zijn geheel worden vernietigd. De rechter zal in dit verband de belangen van partijen afwegen.

Verder geldt dat een concurrentiebeding zijn geldigheid kan verliezen, indien een aanzienlijke wijziging in de arbeidsverhouding optreedt als gevolg waarvan het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken (denk hierbij aan een ingrijpende functiewijziging).

Relatiebeding

Een relatiebeding is een beding tussen een werkgever en een werknemer, waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst zakelijke contacten aan te gaan met relaties van de werkgever, dit op straffe van een boete.

Het relatiebeding kan worden gezien als een bijzondere vorm van het concurrentiebeding.

Today Advocaten te Eindhoven | Concurrentiebeding en relatiebeding

Bij Today Advocaten te Eindhoven ben je aan het juiste adres voor advies en bijstand ter zake het concurrentiebeding en relatiebeding. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.