Auteursrecht

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. In Nederland is het auteursrecht geregeld in de Auteurswet 1912.

De maker wordt in beginsel aangemerkt als degene die de geestelijke schepping van het werk tot stand heeft gebracht. Voor het ontstaan van een werk is geen formaliteit vereist. Een auteursrechtelijk werk behoeft dus niet te worden geregistreerd.

Vereist is dat het werk een “eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt”. Een “eigen oorspronkelijk karakter” betekent dat de vorm van een werk niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. Voor wat betreft de eis dat een werk het “persoonlijk stempel” van de maker moet dragen, geldt dat er sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid. Door de maker dienen creatieve keuzes te zijn gemaakt.

Handhaving auteursrecht

De auteursrechthebbende kan, in rechte, vorderen dat de (beweerdelijk) inbreukmaker iedere inbreuk staakt en dus het inbreukmakend werk niet (meer) openbaar maakt of verveelvoudigd. Daarnaast kan de auteursrechthebbende aanspraak maken op de geleden en te lijden schade voortvloeiende uit de inbreuk. De schade kan bestaan uit gelden verlies of gederfde winst. Om de hoogte van de schade vast te kunnen stellen, is het veelal zinvol om inzage te vorderen van de financiële gegevens (zoals verkoopcijfers) van de inbreukmakende partij. Naast een schadevergoeding, kan tevens aanspraak worden gemaakt op een volledige proceskostenvergoeding.

Today Advocaten te Eindhoven | Auteursrecht

Wanneer je wenst te worden bijgestaan op het gebied van auteursrecht, neem dan vrijblijvend contact op met een van de advocaten van Today Advocaten.