Precontractuele fase

Contractenrecht advocaat Eindhoven

De fase voordat een overeenkomst is gesloten wordt de precontractuele fase genoemd. Er is dan nog geen sprake van aanbod en aanvaarding. De precontractuele fase vangt aan wanneer partijen met elkaar in onderhandeling gaan. De precontractuele fase eindigt doordat partijen een overeenkomst sluiten of doordat de onderhandelingen worden beëindigd. Het is de vraag tot welk moment partijen de onderhandelingen kunnen afbreken.

Afbreken onderhandelingen

Uitgangspunt is dat partijen op ieder moment de onderhandelingen mogen afbreken. Dit volgt uit het beginsel van contractsvrijheid. In bepaalde gevallen kunnen de onderhandelingen echter niet zonder (financiële) gevolgen worden afgebroken. Indien de onderhandelingen in een vergevorderd stadium zijn, waardoor een partij het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat er een overeenkomst tot stand zou komen, kan er voor de afbrekende partij een verplichting ontstaan om de andere partij een schadevergoeding te betalen of om verder te onderhandelen. Een en ander vloeit voort uit de rechtspraak en is gebaseerd op het feit dat de precontractuele verhoudingen tussen partijen worden beheerst door de goede trouw. Met name wanneer de belangen groot zijn, bijvoorbeeld bij een bedrijfsovername of een koop van onroerende zaken, is het van belang hierop alert te zijn.

Schadevergoeding bij afbreken onderhandelingen

De wederpartij kan van de afbrekende partij een schadevergoeding vorderen. Er kan dan ofwel het negatief contractsbelang ofwel het positief contractsbelang worden gevorderd. Het negatief contractsbelang houdt in dat de afbrekende partij de wederpartij financieel in de positie dient te brengen waarin deze zou hebben verkeerd ingeval er geen onderhandelingen zouden hebben plaatsgevonden. Alle kosten in het kader van de onderhandelingen dienen vergoed  te worden. Het positief contractsbelang houdt in dat de afbrekende partij de wederpartij financieel in de positie dient te brengen waarin deze zou hebben komen te verkeren ingeval de onderhandelingen wel een contract tot gevolg zouden hebben gehad.

Today Advocaten te Eindhoven | Precontractuele fase en afbreken onderhandelingen

Voor meer informatie over de precontractuele fase en mogelijke gevolgen van het afbreken van onderhandelingen, kun je contact opnemen met een van onze advocaten in Eindhoven